Australia Migration, Immigration Australia, Migrating to Australia
27th February 2009 about | WA Tourist Info | copyright | contact us | privacy policy | terms | sitemap |
Migration Institute of Australia Member

Registered to Provide Migration Advice
MARN numbers:
More info about Immigration Australia, Visa Australia
Need more information, advice or assistance?

Get near instant results in your own personalised clients area. Your own dedicated migration consultant will be online to guide, assist and respond to all your questions

1. Register Online
2. Activate your account
3. Submit your information for a FREE visa appraisal or 4. Submit your data for a detailed Migration Assessment or 5. Use eConsult for fast, detailed replies to all your questions.

Suid Afrikaanse Aansoekers

Visa en Migrasie Dienste vir Australie

BCIS Consultants Pty Ltd is ‘n spesialis migrasie maatskappy gebaseer in Perth, Australie. Ons het al baie duisende mense hervestig van ooral oor die werld na Australie en word geag as die voorste internasionale agentskap.

Ons het in die laaste ses maande kantore In Kaapstad, Johannesburg en Pretoria opgerig en hou persoonlike onderhoude en seminare van tyd tot tyd asook nasionale geleenthede.

Ons bied professionele, effektiewe en vriendelike advies en ondersteuning. Voornemende immigrante word akkuraat beoordeel om seker te maak dat aansoek gedoen word vir die korrekte visas wat aan ‘n klient se unieke persoonlike behoeftes voldoen. Ons strewe ook daarna om die goedkoopste en vinnigste visa opsie vir ons kliente te identifiseer. Ons is in staat om ons kliente in beide Engels en Afrikaans te help, hetsy aanlyn, telefonies of in persoon. Ons het ‘n hoe sukses rekord, omdat ons slegs aansoeke aanvaar wat aan die migrasie vereistes sal voldoen. Ons sal dienooreenkomstig vir ’n voornemende klient adviseer indien daar geen of beperkte kanse op sukses is.

Ons het personeellede wat self deur die proses van immigrasie was, wat ’n belangrike bydrae lewer tot ons span se ervaring en insig tot die hele migrasie proses, asook tot ons kliente se behoeftes. Ons het ook Australiese burgers op ons personeel wat noodsaaklike plaaslike vaardighede en deskundigheid verskaf. As jy resultate wil he, gekombineer met outydse persoonlike diens, is BCIS die antwoord vir jou. Vir BCIS om die ekstra moeite te doen is nie ‘n plig nie, maar ‘n plesier - ‘n feit wat deur duisende mense ondersteun word wat deur die jare suksesvol deur ons bygestaan is, oral oor die wereld.

Ons het ‘n hoogs gesofistikeerde en gevorderede IT sisteem. Alle verwerking en kommunikasie met kliente word op 'n aanlyn kliente area gedoen. Die voordeel vasn hierdie sisteem le daarin dat kliente self die vordering van hulle aansoek kan nagaan, betalings kan maak, balansstate kan nagaan, kommunikeer en soveel meer.

Ons het ‘n wye netwerk van kontakte en vriende deur die hele Australie wat nuwe migrante aanvullend tot ons dienste, met hulle behoeftes kan bystaan. Alhoewel ons in Perth gebaseer is, is ons in staat om ons kliente met hulle migrasie behoeftes in alle state en gebeide in Australie by wyse van bogemelde netwerk by te staan.

‘n Aansoek lei tot spanning en bekommernisse - ‘n feit wat ons terdee waardeer en besef. Elke aansoek word deur ‘n toegewyde konsultant hanteer, wat u kan bystaan by wyse van ons unieke internet gebaseerde kommunikasie area. Jou konsultant word aangestel om na jou beste belang om te sien en jy kan kontak met hom of haar maak byna 24 uur per dag om jou aansoek te bespreek, jou troeteldiere, jou besigheid of enige ander verwante aangeleentheid.

BCIS GROEP DIENSTE

Die BCIS Groep van maatskappye is in staat om ons kliente by te staan met ‘n volledige reeks dienste soos byvoorbeeld:

VOLLEDIGE VISA DIENS

Ons spesialiseer in permanente verblyf visa aansoeke, wat besigheid vaardighede en vaardighede visas insluit, asook studente-, familie- en gade visas. Ons is in staat om alle dienste te lewer ter ondersteuning van sulke aansoeke.

BESIGHEIDS DIENSTE

Besigheidsvoorstelle en -planne vir besigheidsvaardigheids aansoeke, staat- en regerings en hulp finansieele bystand, besigheidsondersoeke, volhoubaarheid, besigheidsplanne vir klein besighede en korporasies, bestuursdienste soos om byvoorbeeld die regte besigheid te identifiseer, reel van finansiering, installasie van alle bestuurs sisteme (boekhou, personeel,begrotings ens) en selfs om bestuurs spanne te reel om bystand te lewer met nuwe besighede van een maand tot selfs vyf jaar in sekere gevalle.

WERKSGELEENTHEDE

Ons is in staat om migrante by te staan met soek van werksgeleenthede in Australie.

AANKOMS DIENSTE

Ons reel die ontmoeting van migrante by lughawens indien benodig, persoonlike assistente vir ‘n week, behuising, transport,skole, bankrekeninge ens.

DIE MENSE

Die BCIS Groep het ‘n sterk internasionale span van ervare personeel, deskundiges en konsultante insluitende:

 • Australiese prokureurs en advokate
 • Suid-Afrikaanse prokureur en advokaat
 • Geregistreerde migrasie agente (MARA)
 • Geoktroieerde rekenmeesters
 • Belasting agente en adviseurs
 • Ervare en gekwalifiseerde besigheidskonsultante
 • Spesialis immigrasie konsultante
 • Ondersteunings en administratiewe personeel

Ons maatskappy is ook geassosieer met professionele en betroubare sub-kontrakteurs.

SUID AFRIKAANSE VENNOOTSKAPPE

Ons is in staat om ons kliente met vertroue na ons Suid-Afrikaanse vennote te verwys, wat dienste op verskeie gebeide aanbied, soos byvoorbeeld inter alia valuta beheer, menslike hulpbronne, belastig, internasionale hervestiging (insluitende hervestiging van troeteldiere) en finansies en besigheid.

HOEKOMS ONS?

Ons kan nie aanbeveel dat mense hulle eie visa aansoeke behartig nie. Die toepaslike Australiese wetgewing is uitgebrei en gekompliseerd. Baie van die aansoeke word afgekeur, omdat kandidate nie die dokumentasie korrek voltooi nie. U het potensieel net een kans op sukses. Verwerping van u aansoek kan tot verpletterende gevolge lei, beide persoonlik en finansieel. In ons opinie is dit eenvoudig net nie die moeite werd om met ‘n doen-dit-jouself aansoek voort te gaan nie.

Ons ken die wette, die ingewikkelhede en toepaslike vereistes in die voorlegging van ‘n immigrasie aansoek en is in die beste posisie om jou saak saam te stel, voor te berei en voor te le aan die “Department of Immigration and Citizenship” (DIAC). Ons Suid-Afrikaanse kantore sal jou kanse ontleed en die regte visa moontlikhede identifiseer. Daarna stel ons al die dokumentasie saam, wat dan per koerier na Perth gestuur word. Ons Perth kantoor maak op sy beurt seker dat die regte inligting op u aansoek verskyn en dan dat die korrekte dokumente ter ondersteuning aangeheg word.

‘n Wesenlike voorlegging (tot en met 120 bladsye) word saam met u aansoek ingedien, waartydens ons elke aspek van die toepaslike wetgewing, regulasies en prosedures aanspreek, asook die ondersteunende bewyse wat u verskaf het.

Daar is normaalweg baie kommunikasie en navrae met die DIAC nadat ‘n visa aansoek ingedien is, meestal omdat daar so baie veranderinge van regulasies is of omdat ‘n visa aansoek onderworpe is aan ‘n uitgebreide tydsraamwerk.

Ons hanteer al hierdie navrae en verteenwoordig jou totdat jou aansoek goedgekeur is. Alle “Migration Agents Registration Authority” MARA agente moet jaarliks intensiewe studies ondergaan om te sorg dat hulle kennis relevant bly en dat hulle registrasie jaarliks hernu kan word. As ons foute maak of nie daarin slaag om die streng vereistes wat deur die MARA daargestel is te voldoen nie, word ons registrasie opgehef.

Dit is belangrik om daarop te let dat registrasie nie vereis word deur agente wat buite Australie werksaam is nie. Baie van hierdie onwettige agente gee advies beide binne en buite Australie. Hierdie “agente” is in meetse van die gevalle gewetenloos en nie onderworpe aan enige beheerliggaam nie. Op hierdie manier word ‘n klient se fondse nie verklaar of gereguleer op enige manier nie. Verdere inligitng oor die MARA gedragskode is beskikbaar op www.themara.com. Tipies sal hierdie “agente” nie verslag doen oor fondse ontvang, of jaarliks hulle kennis op datum bring nie. Daar word ook ontstellend gereeld vergeet of nagelaat om eise in te dien!

HANTERING VAN JOU BEHOEFTES

Voornemende migrante

Watookal u behoeftes as ‘n voornemende migrant is; ons kan jou help. Dit is nie nodig om ons vir ‘n volledige diens aan te stel nie - u kan ons eenvoudig kontak vir ‘n Face2Face konsultasie of enige van ons nasionale seminare bywoon, wat van tyd tot tyd in die media adverteer word. Die keuse is u eie!

 • Ons kan u omstandighede beoordeel en en dan advies gee oor u opsies vir migrasie na Australie per telefoon, faks, epos of “live chat”.
 • U kan verniet ons volledige reeks informasie naslaan wat u kennis gee oor migrasie vereistes, beplanning, nuusbriewe, algemene vrae en meer op ons webtuiste.
 • U kan op ons webtuiste registreer as ‘n klient en toegang verkry tot ‘n gekeurde portefeulje met ekslusiewe inligting, gidse en ondersteunings dienste.
 • U kan kies om gebruik te maak van ons Premium Volledige Diens, ‘n alles omvattende migasie diens.
 • U kan ons kenmerkende 1-2-3 gidse koop (slegs in Engels beskikbaar) om jou aansoek maklik en korrek te hanteer.(Ons Platinum kliente kry hierdie gidse verniet)
 • As ‘n besigheids migrant kan jy gebruik maak van ons besigheidsdienste om jou te help om ‘n toepaslike en aanvaarbare besigheidsplan op te stel of om Staats hlup te bekom.
 • Bekwame / professionele migrante kan gebruik maak van ons beroeps beoordeling dienste, visa dienste of net eenvoudig om advies in te win en gidse aan lyn te bekom.

Visa aansoeker

 • U visa is reeds ingedien, maar u het ‘n vraag? Of u is gevra om verdere inligting te verskaf en is onseker hoe om te antwoord. Of u het advies en hulp nodig met werksgeleenthede, beplannig van u trek of het nodig om u netwerk in Australie (e) uit te brei? Ons kan u help!
 • Het u reeds u visa aansoek ingedien, maar u het ‘n advies of bystand nodig?
 • Benodig u advies om u trek te beplan, finansieele sake, versekering, vliegtuigkaartjies,werksgeleenthede of skole….
 • Is dit vir u nodig om op datum te bly met die mees onlnagse veranderings in die Migrasie Wetgewing?

Nuwe migrante

Noudat u in Australie aangekom het, moet u soek vir behuising, ‘n kar of besigheid koop, ‘n skool vind of ‘n bank rekening oopmaak. Miskien het u deskundige advies nodig met betrekking tot belasting, finansies, besigheid, werk, of u het net eenvoudig ‘n helpende hand nodig om u touwys te maak.

 • Benodig u ‘n vriend om u om die been te bring?
 • Soek u ‘n kar, ‘n huis, besigheid of persoonlike finansies, veneering en werks hulp?
 • Is dit nodig dat u uitvind wat u visa u teolaat om te doen?
 • Is dit nodig om aansoek te doen vir ‘n nuwe visa of om u bestaande visa te verleng of op hersiening van ‘n visa besluit te gaan?

Besoek ons kantore in Suid-Afrika of kontak ons Perth kantoor. Indien nie kan u ook enige van ons Suid-Afrikaanse kantore kontak wat u met die regte mense in verbinding sal stel.

Australiese burgers en permanente inwoners

 • Wil u ‘n besigheid koop of het u finansiering nodig?
 • Is dit die regte besigheid vir u?
 • Wil u ’n huis koop?
 • Benodig u bemarkings advies of ander dienste vir u besigheid?
 • Benodig u beleggers of vennote vir u besigheid?

   Watookal u behoeftes of navraag, ons is in staat om te help, advies te verleen of ten minste u na een van ons wye netwerk van vennote te verwys.

   KONTAK ONS

 • Indien u enige immigrasie verwante navrae het, is dit verkieslik dat u aanlyn registreer, u profiel skep en dan met BCIS kontak maak deur u kliente area. U kan ook ‘n epos stuur aan lizelle@bcis-immigration.com of skakel by enige van ons Suid-Afrikaanse kantore.

  Telefoon : Maandag tot Vrydag vanaf 9h00 to16h00.

  • Nasionale Nommer: 0861 AUSTRALIA (0861 28 78 72) 
  • Cape Town: 021 552 9021
  • Pretoria: 012 346 6271

  Face2Face konsultasies : Besprekings kan aanlyn gemaak word, via epos of telefonies.

  • Maandag tot Vrydag vanaf 9h00 to16h00. Saterdae en Sondae slegs deur vooraf besprekings aanlyn.
  Username:

  Password:  Forgotten Password